Hovedseksjon

FAU

Årshjul for FAU-arbeid

FAU-leder: Knut Henrik Ytre-Arne 

mailadr: ELL-FAU-leder@osloskolen.no

Mobiltelefon: 41025620

Nestleder: Rebecca Chloe Fjellheim 

Arbeidsområder for FAU:                                                                                                       

 • Jobbe for et godt skolemiljø                                                                                    
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker                                                
 • Samarbeide med Elevrådet, rektor og lærere                                                                 
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene                                                             
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer                                                                                                                                      
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement                                                                                                               
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Les mer om FAUs arbeid her.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Møtedatoer 2022-2023

FAU-møte: 5. mai kl. 17.30 på personalrommet

Foreldrekafé: 23. april på Ellingsrud fritidsklubb