FAU

FAU-leder for skoleåret 2018-19 er Heidi Jenssen, foresatt i 8D. Mailadresse: heidi.jenssen@gmail.com. Nestleder er Tommy Klemp (8B): tommyklemp@gmail.com  

Arbeidsområder for FAU:                                                                                                       

  • Jobbe for et godt skolemiljø                                                                                    
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker                                                
  • Samarbeide med Elevrådet, rektor og lærere                                                                 
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene                                                             
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer                                                                                                                                      
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement                                                                                                               
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 

Klassekontakter for skoleåret 2018-19

Møtedatoer 2018-19

19. september 2018

9. oktober 2018 på Ellingsrud Fritidsklubb

28. november 2018

9. januar 2019

6. februar 2019

3. april 2019

5. juni 2019

Alle møter avholdes på personalrommet og begynner kl. 17.30 og avsluttes ca. 18.30. 

Drawing of a city