FAU

Arbeidsområder for FAU:                                                                                                       

-Jobbe for et godt skolemiljø                                                                                    

-Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker                                                

-Samarbeide med Elevrådet, rektor og lærere                                                                 

-Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene                                                             

-Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer                                                                                                                                      

-Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement                                                                                                               

-Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 

FAU-representanter for skoleåret 2016-17