FAU

FAU-leder for skoleåret 2017-18 er Heidi Jenssen, foresatt i 9a. Mailadresse: heidi.jenssen@gmail.com. Nestleder er Ole Drønen: hodronen@gmail.com

Arbeidsområder for FAU:                                                                                                       

  • Jobbe for et godt skolemiljø                                                                                    
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker                                                
  • Samarbeide med Elevrådet, rektor og lærere                                                                 
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene                                                             
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer                                                                                                                                      
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement                                                                                                               
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

 

Klassekontakter for skoleåret 2017-18

Møtedatoer 2017-18

11. oktober 2017

29. november 2017

7. februar 2018

14. mars 2018

25. april 2018

6. juni 2018

Alle møter avholdes på personalrommet og begynner kl. 17.30 og avsluttes ca. 18.30. 

Drawing of a city