Hovedseksjon

Vurdering ved Ellingsrud skole

Som en viktig del av skolens strategi for bedre faglig og sosial læring og utvikling for elevene våre jobber skolen kontinuerlig med å forbedre vurderingspraksisen. Vurderingen skal være konkret, gi gode råd for videre arbeid, samt være motiverende. Karakterer vil bare brukes ved halvårsvurderingene, slik vi er pålagt. Denne praksisen gjelder på 8. og 9. trinn. Les mer om vurdering ved Ellingsrud skole her.