Fransk

Det franske flagget

Fransk er et verdensspråk. Du lærer språket praktisk ved å lytte, lese og skrive. 
Det viktigste er å kunne kommunisere, gjøre seg forstått og å forstå.
Du blir kjent med en annen kultur som er forskjellig, men også lik din egen kultur.
Da vil du også forstå din egen kultur og ditt eget språk bedre.

C'est chouette, n'est-ce pas ?