Hovedseksjon

Fransk

Det franske flagget

Fransk er et verdensspråk. Du lærer språket praktisk ved å lytte, lese og skrive. 
Det viktigste er å kunne kommunisere, gjøre seg forstått og å forstå andre som snakker fransk.
Du blir kjent med en annen kultur som er forskjellig, men også lik din egen kultur.
Da vil du også forstå din egen kultur og ditt eget språk bedre.

Vi bruker digital lærebok der du kan lytte til alle tekstene og dialogene, og der finner du oppgaver og gloser du trenger i arbeidet med faget.

C'est chouette, n'est-ce pas ?