Hovedseksjon

Fysisk aktivitet og helse

Det er fokus på friluftsliv med Østmarka som nærmeste nabo og utgangspunkt. Det vil bli knyttet teori opp til aktivitetene, om friluftsliv generelt, kosthold og helse. Elevene skal lage egne treningsopplegg, lage sunn mat og føre treningsdagbok.

Elevene vil også bli introdusert for en del nye aktiviteter og idretter som f eks parkour, kinball og frisbeegolf mm.