Fysisk aktivitet og helse

Ut på tur, aldri sur!

Det er fokus på friluftsliv med Østmarka som nærmeste nabo og utgangspunkt. Det vil bli knyttet teori opp til aktivitetene, om friluftsliv generelt, kosthold/helse, elevene skal lage egne treningsopplegg og føre treningsdagbok.

Elevene vil også bli introdusert for forskjellige nyere aktiviteter og idretter som f eks parkour, frisbee og golf mm.