Demokrati i praksis

Faget er todelt, der den ene delen består av konflikthåndtering og megling, etter mønster av Gatemeglings-prosjektet, utarbeidet av Røde Kors, for å forebygge vold og ødeleggende konflikter blant ungdom. I denne delen av Demokrati i praksis brukes leker, øvelser, og samtaler/diskusjon til å nærme seg temaet konflikter på en veldig handlingsrettet måte. Målet er at elevene på slutten av kurset har opparbeidet seg nyttige erfaringer og verktøy som vil hjelpe dem å håndtere egnes og andre konflikter på en konstruktiv og nedtrappende måte.

 Den andre delen av faget omhandler demokrati og menneskerettigheter i et globalt perspektiv. Hvordan henger demokrati og menneskerettigheter sammen? Hvordan og hvorfor begås menneskerettighetsbrudd i dag? Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge? Vi ser på hvordan alt henger sammen, og hvordan man kan jobbe for å hindre menneskerettighetsbrudd. Det blir mye diskusjon, organisasjonsbesøk og muligheter for praktisk gjennomføring av en politisk aksjon.