Hovedseksjon

Demokrati i praksis

Deler av faget omhandler demokrati og menneskerettigheter i et globalt perspektiv. Hvordan henger demokrati og menneskerettigheter sammen? Hvordan og hvorfor begås menneskerettighetsbrudd i dag? Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge? Vi ser på hvordan alt henger sammen, og hvordan man kan jobbe for å hindre menneskerettighetsbrudd. Det blir mye diskusjon, organisasjonsbesøk og muligheter for praktisk gjennomføring av en politisk aksjon.