Helsesøster

Helsesøster Elin Stokkan-Kluge

Skolens helsesøster Elin Stokkan-Kluge har mobilnummer 47 67 79 72.