Helsesøster

Helsesøter Skolens helsesøster 

Elin Stokkan-Kluge

mobilnummer 47 67 79 72

elin.stokkan-kluge@bal.oslo.kommune.no