Helsesøster

Helsesøster Elin Stokkan-Kluge

Skolens helsesøster Elin Stokkan-Kluge har mobilnummer 47 67 79 72 og mailadresse:

elin.stokkan-kluge@bal.oslo.kommune.no