Helsesøster

Elin Stokkan-Kluge

Skolens helsesøster 
Elin Stokkan-Kluge
mobilnummer 47 67 79 72
elin.stokkan-kluge@bal.oslo.kommune.no