Eksamensinformasjon

Informasjonsheftet deles ut og gjennomgås på eget foreldremøte for 10. trinn. Bakerst i heftet er det en svarslipp som skal signeres av elev og foresatt og returneres til kontaktlærer. For mer informasjon om eksamen, se også Utdanningsdirektoratets hjemmesider.