Hovedseksjon

Eksamensinformasjon

Skolen har utarbeidet et eget hefte med kortfattet eksamensinformasjon. Her finner du eksamensdatoer, informasjon om føring av fravær, standpunktkarakterer og klageadgang. Les heftet her. Se mer om eksamen, standpunkt og vitnemål på Utdanningsdirektoratets sider.