Hovedseksjon

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er et tilbud for alle Oslos elever, og skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i utviklingen, eller som er i en vanskelig opplæringssituasjon.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Arngeir Skyttemyr er skolens PP-rådgiver og han er vanligvis tilstede på skolen hver torsdag på møterommet i 2. etg. Han kan også kontaktes på mail: Arngeir.Skyttemyr@ude.oslo.kommune.no

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

  • Mistanke om forsinket utvikling

  • Språk- og kommunikasjonsvansker

  • Lærevansker

  • Fagvansker

  • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

  • Atferdsvansker

  • Sosiale og emosjonelle vansker

  • Funksjonshemming