Hovedseksjon

Søknad om skoleplass

Inngangen til Ellingsrud skole

For å få skoleplass ved Ellingsrud skole må du sende en søknad. Søknadsskjema finner du her.

Ferdig utfylt søknad kan sendes til skolen på følgende måter:

  • Send søknaden via e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no og merk mailen med Ellingsrud skole (ikke send sensitive opplysninger per mail)
  • Lever søknaden på skolen
  • Send søknaden som brev til: Utdanningsetaten, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo