Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Oslo skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.  

På bakgrunn av tilbakemeldingar fra blant andre fylkesmannen, er det laget en mal for søknad om permisjon fra opplæringa, og som foresatte skal bruke. Der er det blant annet et felt der foresatte må oppgi hva eleven selv mener om permisjonen.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

  1. Skriv en kortfattet søknad i søknadsmalen
  2. Send søknaden til skolens postmottak skolenavn@ude.oslo.kommune.no senest 2 uker før ønsket fri. 

Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.