Hovedseksjon

Natteravn

Natteravnlogo

FAU-ene på Bakås, Ellingsrudåsen og Ellingsrud har satt sammen vandringsgrupper fordelt mellom foresatte på 6-7.trinn på barneskolene og 8-10.trinn på ungdomsskolen. Vandringen vil foregå hver fredag (utenom ferier) og 16.mai fra kl. 20.30-23.30, i tillegg 31.oktober (Halloween) fra kl 18.00-22.00. En natteravn vandrer aldri alene, men i grupper på tre eller flere.En kveld fra deg som foresatt i løpet av skoleåret er alt som skal til for å bidra til at barna våre får et tryggere nærmiljø. Vi håper at de fleste setter av noen timer til denne viktige oppgaven.

Hva er en natteravn:

  • er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft
  • bidrar til et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
  • bryr seg om barn og unge ved å være tilstede for dem når de trenger det
  • observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
  • Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet.

Tidspunkt for din natteravn vakt finner du på listen som blir distribuert av din FAU kontakt eller klassekontakt. Takk for at du bidrar til et tryggere oppvekstmiljø på Ellingsrud!

Vennlig hilsen - FAU på Ellingsrud ungdomsskole, Bakås og Ellingsrudåsen skole