Hovedseksjon

Programmering

Programmering

 I dette inngår prosessen fra å identifisere problemer og utforme mulige løsninger, til å lage kode som kan forstås av en datamaskin, systematisk feilsøke og forbedre denne koden, og dokumentere løsningen på en forståelig måte. Det omfatter alle nivåer fra å forutse og analysere hva et program skal gjøre, til å kjenne igjen mønstre, eksperimentere og evaluere mulige løsninger, og samarbeide med andre. Summen av disse ferdighetene kalles algoritmisk tankegang.

På Ellingsrud skole har vi følgende plan: 

  • 8. trinn lærer å programmere animasjon og spill i Scratch og de viktigste kommandoene i Python og Processing, som er skriftlige programmeringsspråk
  • 9. trinn lærer komplekse løkker i Python og Processing, programmere micor:bit og andre adruino komponenter
  • 10. trinn lager en nettside med HTML og CSS og hvordan vi kan lage et dataspill på PCen med programmet Unity