Hovedseksjon

Matematikk fordypning

Vi kommer til å bruke vanlig matematikkbok, men bruke både konkreter og digitale hjelpemidler (Excel, Geogebra og Kikora) til å forstå matematikken. Dessuten diskuterer vi løsningsforslag og ulike fremgangsmåter. Vi ser frem til å samarbeide med de av dere som ønsker 2 timer per uke med matematikk fordypning på ungdomsskolen.