Hovedseksjon

Strategisk plan

Ellingsrud skoles strategiske plan for 2022 er utarbeidet av personalet og ledelsen med skolens plangruppe som hovedarbeidsgruppe. Planen er utviklet på grunnlag av skolens resultater fra blant annet Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver, grunnskolepoeng, eksamen og skolens elevpanel i vurdering.

Strategisk plan 2022 vektlegger vurdering - læringsfremmende tilbakemeldinger, elevinvolvering - elevaktivlæring og læringsmiljø.