Hovedseksjon

Strategisk plan

Ellingsrud skoles strategiske plan for 2023 er utarbeidet av personalet og ledelsen med skolens plangruppe som hovedarbeidsgruppe. Planen er utviklet på grunnlag av skolens resultater fra blant annet Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver, grunnskolepoeng, eksamen og skolens elevpanel i vurdering.

Strategisk plan vektlegger vurdering - læringsfremmende tilbakemeldinger, elevinvolvering - elevaktivlæring og samarbeidslæring og arbeid med karakterstyrker.