Hovedseksjon

Føring av fravær på vitnemålet

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet dersom eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken. Dersom det er mulig, skal eleven legge frem dokumentasjonen for fraværet på forhånd. 

Elever kan kreve å få strøket dokumentert fravær som skyldes:

  • helsegrunner etter tredje dag
  • kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag
  • innvilget permisjon fra første dag

 Les mer om føring av fravær her.