Føring av fravær på vitnemålet

Inntil 10 dager pr. opplæringsår kan kreves ikke ført på vitnemålet dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon.

Fraværsføring på vitnemål