Hovedseksjon

Tysk

tysk-kryssord

De fleste elever som velger tysk hos oss, fortsetter også med tysk på videregående. Der kan du melde deg på språkreiser til Tyskland eller Østerrike, eller du kan velge å bo ett år i Berlin og ta 2. videregående der.

Velger du tysk, må du være arbeidsom og flittig, men er du motivert, vil du fort beherske språket.

De beste elevene i 10.klasse har et kunnskapsnivå som strekker seg langt inn i vgs. Skolen vår har erfarne tysklærere, og elevene kan vise til svært gode eksamensresultater.

Nedenfor ser du noe av det vi kommer til å jobbe med i 8.klasse:

Muntlig tysk:

  • Lære uttale, lese i kor/alene, oversette tekster
  • Lære å hilse, presentere deg og fortelle om deg selv og hvor du bor
  • Fortelle om skole og familie og kunne bestille mat på restaurant

Skriftlig tysk:

  • Lære gloser   
  • Skrive fritt om enkle temaer
  • Bøye verb, artikler, pronomener og enkel grammatikk
  • Skrive litt om deg selv