Hovedseksjon

Vår profil

Vi har rundt 230 elever og 22 pedagoger fordelt på tre paralleller på alle trinn.

Ellingsrud skole har et godt læringsmiljø med dyktige, godt utdannede lærere. Målet er å lykkes enda bedre med å nå de fire politisk prioriterte målsettingene:

  • Elevenes motivasjon for læring skal være like høy gjennom hele ungdomstrinnet
  • Minst en av tre elever skal velge yrkesfag
  • 85 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring
  • Resultatforskjellene i Osloskolen skal halveres
Skolens visjon
Mål for U22