Vår profil

U22, logo

Vi har i skoleåret 2019/20 223 elever og 22 pedagoger fordelt på tre paralleller på alle trinn.

Ellingsrud skole har et godt læringsmiljø med dyktige lærere og er en del av den treårige satsingen U22. Målet er å lykkes enda bedre med å nå de fire politisk prioriterte målsettingene:

  • Elevenes motivasjon for læring skal være like høy gjennom hele ungdomstrinnet
  • Minst en av tre elever skal velge yrkesfag
  • 85 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring
  • Resultatforskjellene i Osloskolen skal halveres
Skolens visjon
Mål for U22