Natteravn på Ellingsrud starter fredag 6. januar 2017

Logoen til Natteravn

Hva er en natteravn:

  • er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft
  • bidrar til et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
  • bryr seg om barn og unge ved å være tilstede for dem når de trenger det
  • observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
  • Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet.

Tidspunkt for din natteravn vakt finner du på listen som blir distribuert av din FAU-kontakt eller klassekontakt.  Vi starter natteravn fra 06.01.2017.