Hovedseksjon

Teknologi og design

3D-printing

Elevene får mulighet til å designe og produsere egne produkter ved hjelp av ulike verktøy, og se dem i lys av samfunnets utvikling og behov. Gjennom praktisk arbeid skal elevene se muligheter og løse problemer. Kurset tar i bruk digitale hjelpemidler som datamaskin, programmérbare roboter og 3D-printer, i tillegg til tradisjonelle «analoge» verktøy som saks, lim, papir, og materialer.

Etter at året er ferdig er målet at elevene har fått nye praktiske ferdigheter i bruk av verktøy, og er i stand til å reflektere over bruk og utvikling av teknologi. Elevene får også innblikk i bærekraftsaspekter og hvordan de implementeres i utviklingen av ny teknologi.