Hovedseksjon

Hilsen fra Redd Barna til Ellingsrud skole.

Midlene vil bli brukt til å hjelpe 100.000 barn som er rammet av krig og konflikt, og blir fordelt mellom Den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan, Syria, Bangladesh, Ukraina, og også nå barn i Gaza. Midlene vil også gå til barn som har flyktet til Norge.

Det har vært så fint å følge med på engasjementet blant Oslo-skoler i høst, og over 50 skoler deltok i år med basar, skoleløp eller andre innsamlingsmåter. Ellingsrud skole har bidratt stort til innsamlingen, men like viktig er det at dere har vært med på å spre kunnskap om den viktige tematikken. Vi håper elevene selv har fått noe meningsfylt ut av dette.   

Tusen takk igjen til hele skolen. Vi håper det frister til gjentakelse! 

Neste årer det Barnekreftforeningen som er tildelt TV-aksjonen NRK. Ønsker du at det skal være en annen kontaktperson fra Ellingsrud skole, gi oss gjerne beskjed. 

 

Alt godt for resten av skolehøsten. 

SARA BERGESEN

Byaksjonskoordinator

TV-aksjonen NRK Redd Barna 2023