Hovedseksjon

La barn leve i fred -skoleløp til inntekt for TV-aksjonen

La barn leve i fred

I år går pengene til Redd Barna sitt arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Vi ønsker å gi elevene våre en mulighet til å hjelpe andre, og vi håper at dette kan motivere elevene til å legge ned en solid innsats både før-, under- og etter skoleløpet. Alle sponsorpenger betales inn via betalingstjenesten Spleis. Alle givere er anonyme, slik at foreldre, foresatte og familie kan bidra etter evne. Vi ser frem til en meningsfull og morsom dag!