Skolebehovsplanen 2019-2028 - høring

Ellingsrud skole

 Høringsutkastet ligger på Oslo kommunes nettsider. I høringsperioden stiller Utdanningsetaten i møter og svarer på spørsmål der dette er ønskelig. Ta i så fall kontakt med Åsta Ytre, ansvarlig for skolebehovsplanen, ay@ude.oslo.kommune.no / 971 95 306. Høringssvar sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no.