Midler til tilskuddsordning

Bydel Alna logo

For at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter har Bydelsutvalget i Bydel Alna satt av midler til en tilskuddsordning. Nå kan du gjennom lag og foreninger søke om støtte til medlems- og treningsavgifter. Bydel Alna ønsker at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og vil bidra med midler til familier med lav inntekt. Ta kontakt med foreningen, laget, organisasjonen som du ønsker at barnet ditt skal delta i aktivitet hos. De vil søke for dere. Barnet må være bosatt i Bydel Alna. Søknadsfristen er 31. august 2018. Lenke til søknaden finner du her:  https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-alna/

 

alna/