Nye ukeplaner frem til sommeren

Bokstabel

Regjeringen har ikke kommet med en dato for gjenåpning av ungdomsskolene. Elevene vil fortsette med "hjemmeskole" frem til en dato for gjenåpning foreligger. Elever og lærere fortsetter sitt gode samarbeid på Teams og Its. Her finner du en enkel manual for hvordan du kommer i gang med klassen din på Teams.

Husk å oppdatere skole-PCn din. Manual for oppdatering finner du her. 

Brev sendt til foresatte ved oppstart av "hjemmeskole" finner du her.

Brev fra Alna Bydel v/Ellen Liljedahl finner du her.