Hovedseksjon

8. trinn har klasseturer til Vangen skistue i uke 45

Hester på Vangen

På Vangen skistue i Østmarka får elevene erfaring med dyrestell, kjøre hest og kjærre, samt gå opp i branntårnet på Kjerringhøgda. Alle klassene på 8. trinn får hvert sitt døgn med overnatting på Vangen i løpet av uke 45.

Stell av hest
Pus på Vangen