Permisjonsreglement

Søknadsskjemaet fylles ut og sendes til Ellingsrud skole, Postboks 83 Ellingsrud, 1006 Oslo eller det kan sendes på mail til Ellingsrud@ude.oslo.kommune.no