Eksamen 2016

Alle elever skal opp i et skriftlig og et muntlig fag til eksamen. Datoer for eksamen finner du i skolens kalender til høyre på hjemmesiden og i tidsplanen med eksamensinformasjon .

Regler for skriftlig avgangsprøve bes leses grundig før prøvedagen. Vi ønsker allikevel å gjøre spesielt oppmerksom på følgende:

  • Elever som er syke på prøvedagen må levere sykemelding fra lege på kontoret så raskt som mulig og innen 3 dager. Ring skolens kontor (23 28 70 50) og gi beskjed før kl. 08.30 samme dag.
  • Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr inn i prøvelokalet! 
  • Elever som har krav på forlenget tid av helsemessige årsaker må sende en skriftlig søknad til rektor. Søknadene leveres kontaktlærer innen 13. mai. Ved søknad om forlenget tid skal legeattest vedlegges søknaden.