Hovedseksjon

Sosiallærer

Pia Morønning Fossum

Hun samordner og følger opp tiltak for elever som trenger ekstra hjelp. Sosiallærer kan også formidle kontakt med logoped, skolehelsetjenesten, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), Fagsenteret og Barnevernstjenesten.

Foreldre og elever kan ta direkte kontakt med Pia på tlf. 46 90 47 25.