Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing

På Oslo kommunes nettsider kan du lese mer om hva elevene har krav på.