Sal og scene

Konsert i skolegården

De skal samarbeide om å sette opp en produksjon på egenhånd ved å planlegge og utarbeide en forestilling fra idé til gjennomføring. Elevene jobber selvstendig med alt fra tema, budskap og innhold i forestillingen, til arbeidsroller og ansvarsfordeling. En produksjon inneholder også en scene med teknisk utstyr som elevene må beherske, samt et publikum som skal underholdes og ivaretas.