Norsk

Ressurssider i norsk: https://www.norsksidene.no/web/

Skriveverktøy: Apropos Skriving (tilgang via Portalen)

Ordbok: Ordnett https://www.ordnett.no/

Ordbok: Lexin: https://lexin.oslomet.no/#/

Skriveverktøy: https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/#/

Språk og rettskriving: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/rettskriving

Nye kontekst: https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/test-deg-selv

Nynorsk øvingsrom: https://elevrom.sprakradet.no/